Endoskopická sekce ČGPS
www.laparoskop.cz

Ilustrační foto

Vítejte na našem webu

Z prohlášení výboru sekce:

“Výbor Endoskopické sekce ČGPS ČLS JEP považuje za své poslání podporovat v maximální možné míře rozvoj gynekologické endoskopie v České republice. Pozornost bude věnována především rozvoji další generace lékařů a středního zdravotnického personálu v oblasti gynekologické endoskopie. Spolupráce všeobecně, s mladšími kolegy potom zvláště, by měla být založena na vysokém standardu morálních a etických principů mezi zdravotníky a pacienty a zdravotníky navzájem. Vzdělávání bude probíhat formou teoretického studia, kurzů, seminářů, praktického výcviku, apod. Bude podporováno uplatnění mladších kolegů a středního zdravotnického personálu na akcích pořádaných sekcí, zvláště potom na konferenci sekce pořádané i nadále každoročně.”

Odborné akce

Připravujeme

XXXII. KONFERENCI SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP

podzim 2024

Zprávy výboru

29.11.2022 | Zápis ze schůze výboru Endoskopické sekce ČGPS

MS Word dokument Zápis z 3.11.2022

Odborné informace

15.10.2012 | Prevence adhezí v gynekologické operativě: evropské standardy 2012

Adobe Acrobat dokument česky
Adobe Acrobat dokument anglicky