Endoskopická sekce ČGPS
www.laparoskop.cz

Domů  >  O sekci  >  Kontakty

Kontakty

Společnost: Endoskopická sekce ČGPS
Doc. MUDr. Michal Mára, CSc.
Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF a VFN
Apolinářská 18
128 51 Praha 2
email: michal@drmara.cz
Členové výboru: viz Výbor
Editor webu: zajišťuje a koriguje obsah webu

MUDr. Martin Charvát
FN v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Příspěvky a podněty pro zveřejnění na tomto webu zasílejte na csge.editor@laparoskop.cz
Technická správa webu: webmaster@medima.cz