Endoskopická sekce ČGPS
www.laparoskop.cz

Domů  >  O sekci  >  Historie

Historie sekce

Sekce gynekologické endoskopie při ČGPS byla založena z iniciativy primáře MUDr. Františka Zábranského, CSc. v roce 1991. Zakládající členové se staly i prvními členy výboru. Schůze proběhla na gynekologicko-porodnické klinice v Brně na Obilním trhu.

Zakládajícími členy byli: MUDr. Zábranský (Zlín), doc. Jelínek a doc. Dr. Ventruba (Brno), Dr. Mardesić a Dr. Müller (Praha), doc. Kužel (Praha), Dr. Hanousek (Pardubice), Dr. Novotný (Plzeň).

Prvním hlavním cílem bylo organizovat pravidelná setkání endoskopujícíh gynekologů. Tento cíl byl naplněn a umožnil úžasnou akceleraci oboru u nás.

Sympózia byla v následujícím pořadí: 1992 - Brno, 1993 - Špičák, 1994 - Pardubice, 1995 - Olomouc, 1996 - Pardubice, 1997 - Zlín, 1998 - Praha, 1999 - Pardubice, 2000 - Praha, 2001 - Liberec, 2002 - Praha, 2003 - Brno (součást kongresu ČGPS), 2004 - Pardubice. Součástí řady sjezdů byly workshopy a živé přenosy operací. Na sjezdy byli zváni významní představitelé oboru z celé Evropy. Docent Burmucic z Rakouska, prof. Hulka ze Severní Karolíny, Dr. Popp z Hamburku, prof. Gordon a prof. Garry z Velké Britanie, prof. Neise z Německa, dr. Wattiez z Francie a řada dalších.

Na sjezdu ve Zlíně 1977 byl zvolen nový výbor. Primář Zábranský byl zvolen čestným předsedou. Nový výbor začal pracovat ve složení Dr. Bartoš (předseda), Dr. Eim, Dr. Machač, doc. Kužel, Dr Hanousek. Kromě dalších sympozií si dal za úkol připravit řadu školení. Téměř všechny laparoskopické kursy proběhly v Praze Na homolce pod vedením primáře Bartoše. Na kursech participovali i další endoskopisté (doc. Holub, Dr. Eim, Dr. Adamík, Dr. Machač a další) a samozřejmě lékaři z Nemocnice Na homolce. V roce 1997 byly zahájeny kursy hysteroskopie v Pardubicích, které v určité obměně probíhají dosud. Na kursech spolupracovali s Dr. Hanouskem a lékaři por.gyn. oddělení pardubické nemocnice zejména doc. Kužel, prof. Kudela, doc. Mardešić, Dr. Bartoš, Dr. Tóth, Dr. Müller, Dr. Kučera a Dr. Drahoňovský.

Volby do výboru v roce 2003 nedopadly šťastně. Po nejasnostech okolo voleb došlo k rozkolu v sekci. Primář Bartoš rezignoval na členství v sekci a založil novou organizaci poněkud odlišného záběru a koncepce. V opakovaných volbách byli zvoleni za členy výboru Dr. Eim, Dr. Machač, doc. Kužel, Dr. Novotný, Dr. Hanousek, prof. Kudela, doc. Holub. Předsedou se stal primář Eim. Byla současně zvolena revizní komise ve složení: prof. Ventruba, Dr. Charvát a Dr. Kučera. Sekce je součástí ČGPS a řídí se pravidly této společnosti.

Vývoj sekce k dnešní podobě nebyl zcela hladký. Sekce existuje díky širokému zájmu gynekologů, který trvá od samého začátku. V současné době má sekce gynekologické endoskopie téměř 400 členů. Tento zájem o aktivní členství dodává existenci sekce gynekologické endoskopie smysl.

ha

Poznámka:

Autor se omlouvá za nepřesnosti, které jsou důsledkem děravé paměti. Omlouvá se všem, na které zapomněl. Bude vděčen za všechny faktické připomínky, které umožní přesněji zmapovat tento krátký historický úsek.