Endoskopická sekce ČGPS
www.laparoskop.cz

Domů  >  O sekci  >  Charakteristika

Charakteristika a cíle sekce

Sekce gynekologické endoskopie je dobrovolné sdružení gynekologů, kteří mají zájem o endoskopii v gynekologii. Sekce je součástí ČGPS. Sekce je otevřena zahraničním zájemcům, kteří nejsou členy ČGPS.

Cílem sekce je:

  1. Rozšiřovat znalosti v endoskopii v našem oboru. K tomu slouží každoroční kongres, pořádání školení, kursů, seminářů a komunikace prostřednictvím internetu.
  2. Podporovat prezentaci české gynekologické endoskopie na mezinárodním fóru.
  3. Podporovat ty členy sekce, kteří se podílejí na vývoji, zdokonalování a vyhodnocování endoskopických metod a postupů.
  4. Obhajovat oprávněné požadavky umožňující rozvoj oboru při jednání se ZP.

Programové prohlášení výboru „Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP“

V roce 2012 byl zvolen nový výbor endoskopické sekce ČGPS ČLS JEP ve složení:

Předseda: doc. MUDr. Michal Mára, CSc
Místopředseda: prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Vědecký sekretář: MUDr. Martin Charvát
Pokladník: MUDr. Ladislav Hanousek
Členové: MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D., MUDr. Josef Eim, doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc, doc. MUDr. David Kužel, CSc, doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc

Na schůzi výboru konané 6. prosince 2012 se výbor rozhodl vydat následující programové prohlášení:

Výbor „Endoskopické sekce ČGPS ČLS JEP“ považuje za své poslání podporovat v maximální možné míře rozvoj gynekologické endoskopie v České republice.

Pozornost bude věnována především rozvoji další generace lékařů a středního zdravotnického personálu v oblasti gynekologické endoskopie. Spolupráce všeobecně, s mladšími kolegy potom zvláště, by měla být založena na vysokém standardu morálních a etických principů mezi zdravotníky a pacienty a zdravotníky navzájem. Vzdělávání bude probíhat formou teoretického studia, kurzů, seminářů, praktického výcviku, apod. Bude podporováno uplatnění mladších kolegů a středního zdravotnického personálu na akcích pořádaných sekcí, zvláště potom na konferenci sekce pořádané i nadále každoročně. Nabídka vzdělávacích možností bude zveřejňována tištěnými médii a na www.laparoskop.cz, kde by také měla probíhat diskuse o aktuálních otázkách gynekologické endoskopie. Výbor vyzývá všechna pracoviště k nabídce vzdělávacích akcí v oblasti gynekologické endoskopie na těchto webových stránkách. Jedním z cílů této diskuse by měla být standardizace operačních postupů, případně v budoucnosti určení dosažené úrovně vzdělání teoretického a praktického u jednotlivých lékařů.

Výbor se považuje za odborného partnera ČGPS při projednávání otázek provádění a úhrady endoskopických výkonů v gynekologii a porodnictví.

Výbor sekce bude podporovat všechny akceptované operační technologie i originální technologie vycházející z dokumentovaného výzkumu. Hodlá se podílet na specifikaci podmínek – materiálních, personálních i kvalifikačních – pro provádění a úhradu některých specifických endoskopických výkonů, pokud k tomu bude kompetentními orgány nebo organizacemi vyzván. Za takové výkony lze považovat zejména výkony nákladné nebo vyžadující mimořádné personální či technické vybavení.