Endoskopická sekce ČGPS
www.laparoskop.cz

Domů  >  Další vzdělávání  >  PhD Experimentální chirurgie

Postgraduální studium v biomedicíně - Experimentální chirurgie

Oborová rada

Předseda: Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
Předseda OR Experimentální chirurgie
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51 Praha 2

tel.: 224 967 425
fax: 224 922 545
e-mail: jzivny@vfn.cz

Další vzdělávání